IT in de kerk: wie kan ons helpen?

Soms heb je van die momenten: je voelt je ineens oud. Er verandert zo veel om je heen dat je het nauwelijks weet bij te houden. En dan kom je iets nieuws op het spoor: een prachtig idee… tot je merkt dat het voor de jongere generatie alweer achterhaald is. Vooral in de informatie technologie (IT) is dit voor velen herkenbaar. Ik werk zelf in de IT, en zie van dichtbij wat er gebeurt. Maar ook mij overkomt dit soms.

Gelukkig zie ik ook de andere kant: IT heeft ons ook veel te bieden. En nu we al bijna een jaar met beperkingen moeten leven, wordt dit steeds meer. Deze week had ik een bespreking met ‘Brussel’: dankzij IT kon dat vanuit huis. Een jaar geleden was ik voor dat gesprek naar Brussel gereisd…

Ook ons gemeenteleven is al haast niet meer voor te stellen zonder IT. We kunnen met beeld en geluid vergaderen, dankzij IT. We kunnen thuis de kerkdiensten meebeleven, dankzij IT. Of denk maar aan de website, de nieuwsbrief, de internet voorzieningen in De Ark, de beamer, het online streamen van de diensten, etc. etc.

Binnen het moderamen hebben we onlangs gesproken over mogelijkheden om ons werk effectiever en makkelijker te maken, door weer nieuwe IT mogelijkheden toe te passen. Hiervoor zoeken we iemand die ons kan helpen bij het selecteren van software, en het inrichten en in gebruik nemen hiervan. Denk hierbij niet alleen aan de functionele mogelijkheden, maar ook aan veiligheid, privacy, etc. Wie kan ons hierbij helpen? Laat het weten: stuur een berichtje aan onze scriba op scriba@kerk-de-ark.nl. Alvast bedankt!

Om nog even terug te komen op de inleiding: Je zou je bijna afvragen of er nog leven is zonder IT. Hierin ben ik heel stellig: kijk maar naar de schepping. God heeft ons mensen geschapen om te zorgen voor de aarde, voor planten en bomen, voor vissen, vogels en dieren, en voor elkaar. Wij hebben ook de kennis gekregen om IT te gebruiken voor dit doel. Laten we dat dan ook doen!

Met hartelijke groet,
Gert van Ramshorst, voorzitter kerkenraad