Interview met Liesbeth Herremans

Vind je het een verrijkende periode in je leven?

Liesbeth: “Ja, ondanks de moeilijke situaties in het pastoraat –corona– toch verrijkend. Dat ik dit heb mogen doen stemt dankbaar. Vier jaar is ook genoeg.”

 

Liesbeth benoemt het verschil met de eerste keer ouderling zijn: toen had ze een kleinere wijk, nu zijn ze met z’n tweeën voor 300 pastorale eenheden. Het coördineren is belangrijk.

Liesbeth vertelt hoe belangrijk de wijkteamleden zijn. Het wijkteam is goud waard, de wijkteamleden hebben altijd ‘ja’ gezegd als er een vraag was om iets te doen, om toch verbinding te houden met de mensen.

 

Welke goede herinneringen heb je?

Liesbeth vertelt verder over de wijkteamleden, hoeveel hart ze hebben voor de mensen als ze een kaarsje brengen, een persoonlijk kaartje, een kerststukje.

 

Heb je steun aan andere ambtsdragers (gehad)?

Liesbeth: “Zeker, van alle kanten. De stille krachten, ze zijn er altijd.”

 

Wat vind je moeilijk aan het ambtsdrager zijn?

Liesbeth: “Laat ik eerst zeggen wat ik níet moeilijk vind: dat is om op mensen af te stappen, er te zijn, een luisterend oor is al voldoende. Niet moeilijk vind ik moeilijke gesprekken.

Er zijn steeds minder mensen gelovig. In mijn omgeving, bijvoorbeeld op mijn werk, moet ik mij wel eens verdedigen dat ik naar de kerk ga. Natuurlijk moet je daar boven staan, maar dat is wel eens lastig”.

 

Hoe ben je destijds ambtsdrager geworden?

Liesbeth: “Ik ben gevraagd. De kerkenraad zocht ambtsdragers, waarop ik zei: “schrijf me maar op!” “

Liesbeth was al eens eerder ouderling geweest. Ze ziet het als ‘geroepen uit de gemeente’.

 

Wat geef je aan een nieuwe ambtsdrager mee, welke raad, of advies?

Liesbeth: “De zegen, Gods zegen.”

 

Waarom zou iemand ambtsdrager willen zijn?

Liesbeth: “Om er te zijn voor je medemens. Het betekent niet dat je persé elke zondag in de kerk moet zitten, maar je moet wel betrokken zijn”.

 

Liesbeth roert nog aan:

Maak gebruik van het aanbod van de PKN! Er zijn leuke cursussen, ook op pastoraal gebied. Zo krijg je ondersteuning in je werk.

 

Annie van de Meulder, 5 april 2022