Gesprekskring (18-35 jaar)

Gelukkig wordt het leven weer wat gewoner. We kunnen weer een winkel in, of een bibliotheek. Scholen zijn grotendeels weer open. Ook in de kerk zijn er versoepelingen. Er mogen nu weer wat gemeenteleden aanwezig zijn in de dienst. Dat is heel fijn, na deze lange periode waarin de kerk dicht was. Daarom durven we nu voorzichtig weer te plannen. 

In het najaar willen we starten met een gesprekskring voor jongvolwassenen (18-35 jaar). Daarin praten we met elkaar over ons geloof en over het leven. Wat geeft ons kracht? Waarvoor leven we? We lezen inspirerende teksten van christelijke en joodse schrijvers. Wie graag mee wil doen, kan zich melden bij mij of bij Marjolijn van der Hoek. Welkom! In de zomer houden we een eerste ontspannen bijeenkomst om samen te kijken waar behoefte aan is en het tijdstip en de frequentie te bepalen.

Ds. Hedda Klip (dsHKlip@kerk-de-ark.nl)