Diner tour!

Om alvast te noteren in uw agenda.

De Zendingscommissie van de hervormde Gemeente en de Z.W.O.commissie hopen op zaterdag 8
oktober 2022 een diner tour te organiseren.
De opbrengst is voor het kindercentrum Bethania in Moldavië. Dit is een project van Kerk in
Actie en wordt gesteund door de Zendingscommissie van de hervormde gemeente en de
Z.W.O.commissie.