Communiqué

Kerkenraadsvergadering 23 juni
In de kerkenraadsvergadering van 23 juni hebben we uitgebreid stilgestaan bij de onderwerpen
- opvolging van de kritiekpunten
- de belijdenisgeschriften
- onze plaatselijke regeling

De kritiekpunten gaan we aanpakken. We hebben voorstellen besproken, plannen gemaakt en werkgroepjes gevormd die in de maanden juli en augustus aan de slag gaan om de voorstellen en ideeën te vertalen naar concrete acties. Na de vakantie komt hier meer duidelijkheid over.

Na de vakantie verder
Onze plaatselijke regeling is gebaseerd op wat de kerkorde ons voorschrijft. In de plaatselijke regeling moeten we vastleggen hoe we binnen onze kerk een aantal zaken hebben geregeld. Nadat er in de kerkorde enkele aanpassingen zijn gedaan, was het nodig om ook onze plaatselijke regeling eens kritisch te bekijken. De -gewijzigde- kerkorde wil dat we nu wat meer dingen in onze regeling vastleggen dan voorheen. Het zijn eigenlijk niet eens nieuwe dingen, we moeten gewoon van meer onderwerpen beschrijven hoe wij ze uitvoeren in De Ark. De plaatselijke regeling komt op de website te staan. Natuurlijk komt daar ook uitleg bij, en is er straks de mogelijkheid om de kerkenraad te bevragen over het hoe en waarom van de plaatselijke regeling.
Het moment is nu wat onhandig: we staan aan het begin van de vakanties. Het kan zomaar zijn dat je daardoor informatie mist. Daarom doen we dat omstreeks half augustus en zal ik in een Nieuwsbrief na de vakantie uitgebreider op de plaatselijke regeling ingaan. Daarna is er ook de mogelijkheid dat jullie vragen of opmerkingen over de regeling aan ons kwijt kunnen.

Ook over de belijdenisgeschriften, de achtergronden daarvan en het (niet meer hoeven te) ondertekenen van de belijdenisgeschriften door nieuwe ambtsdragers, zal ik eind augustus in de Nieuwsbrief e.e.a. uitleggen.

Voor wie weggaat: heb een fijne vakantie! Voor wie thuisblijft: geniet van de zomer.

Hartelijke groet,
Roelie Schipperus, scriba