Communiqué

Na de coronamaatregelen

Sinds eind maart zijn de coronamaatregelen opgeheven. Van lieverlee zijn we daarna teruggekeerd naar ‘normaal’ en doen we de meeste dingen weer zoals we gewend waren. Ook in De Ark verdwijnen zo langzamerhand de laatste obstakels.

Sinds de Paasnacht geeft de ouderling van dienst de predikant weer een hand, tenzij de predikant aangeeft dit liever (nog) niet te willen. 

Vanaf nu willen we de microfoon op de liturgische tafel weer gaan gebruiken voor de afkondigingen en voor de schriftlezingen. De plaats van de microfoon was voor de afkondigingen natuurlijk niet zo heel belangrijk. Maar voor de schriftlezingen vinden we het toch het mooist als we dat kunnen doen vanachter de liturgische tafel, waar de Bijbel ligt. Gelukkig kan dat nu weer. En wat fijn dat er voor de predikant nu een headset is: dat biedt prima geluid en veel bewegingsvrijheid.

De collectes vragen nog wel onze aandacht. De diaconie heeft er over nagedacht. Gaan we weer tijdens de dienst collecteren, en geven we de collectezak weer door aan elkaar?

Aan de ene kant is het mooi om het geven van gaven weer onderdeel te maken van de kerkdienst, maar het blijft een risico als de collectezak door veel handen gaat. Daarom heeft de diaconie besloten om het voorlopig nog even te laten zoals het is. Een belangrijk argument hierbij is dat mensen geen keuze hebben als de collectezak rondgaat. Je “moet” hem aannemen en doorgeven, ook als je jezelf daar niet prettig bij voelt.

Tellers gevraagd

Nu ik hier toch aan het schrijven ben: de diaconie heeft een vraag aan jullie. En die stel ik dan meteen maar even namens hen. De diaconie is op zoek naar geldtellers.

Ehhhh… geldtellers?

Elke zondag worden na afloop van de kerkdienst de collectezakken geleegd en het geld geteld.  Dat moeten en willen we zorgvuldig doen. Als iemand in zijn of haar eentje telt, kan het altijd gebeuren dat er iets niet klopt. Of dat iemand zich vergist. Dat willen we voorkomen. Zelfs de schijn van onregelmatigheid willen we niet hebben. Daarom wordt er altijd door twee diakenen geteld. Maar zoals overal: vele handen maken licht werk, en maken het werk ook leuker. De diaconie zoekt gemeenteleden die bij het tellen willen helpen. Dat gebeurt volgens rooster, dus je weet van tevoren wanneer je in de kerk moet zijn. Gevraagde inspanning: 15 minuten na de dienst. Aardige bijkomstigheid is dat je dan meteen een beeld krijgt van wat er zoal door ons allen in de collectezak wordt opgebracht.

Zin in? Er is altijd een diaken aanwezig op zondag. Die kun je gewoon even aan zijn of jaar jasje trekken.

Hartelijke groet,

Roelie Schipperus