Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd die helaas nog niet afgelopen is, willen we als kerk nu weer vooruit. Heel concreet krijgt dit in onze gemeente vorm door het project Een Levende Gemeente Beweegt (ELGB). Hiermee willen we als kerk ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.
Ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld. Denk aan het kerkgebouw, het pastoraat, kerkdiensten, kerkelijke activiteiten, het jeugdwerk etc. In 2022 willen we een 0,8 fte predikant aantrekken. We zien echter teruglopende inkomsten door het wegvallen van huurders en lagere collecteopbrengsten en toenemende onderhouds- en energiekosten.

De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang: het is meer dan 90% van de hele begroting. Net als voor uw persoonlijke huishouding, is het voor de kerk belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben.

Start Actie Kerkbalans op 15 januari

Samen voor onze kerk Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de week van 15 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u bezorgen. 

Digitaal

U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Om zoveel mogelijk mensen digitaal te kunnen bereiken, ontvangen we graag uw e-mailadres met daarbij uw naam en adres om dit te gebruiken voor kerkelijke doeleinden inclusief de Actie Kerkbalans. Als uw e-mailadres nog niet bij ons bekend of gewijzigd is, kunt u dit op het toezeggingsformulier invullen of per e-mail doorgeven aan kerkbalans@kerk-de-ark.nl . U kunt dit e-mailadres ook gebruiken bij eventuele vragen.

Tot slot

Door Wim Ruggenberg en Johan de Boer is er veel werk verzet om de Actie Kerkbalans voor te bereiden. Aan hen en ook de vele andere vrijwilligers die aan de actie meewerken wil ik vanaf deze plek namens het CvK alvast mijn grote dank uitspreken.

Rest mij om aan te geven dat u eventuele vragen of opmerkingen aan ons door te geven. Dat kan via het bovengenoemde mailadres, maar u mag mij ook altijd bellen (06-51765961).

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Namens het college van kerkrentmeesters,

Wolfert Spijker