Aankondiging Beleidsdocument VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) en vertrouwenspersoon

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig.

Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen.

Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.

Taboes doorbreken doe je samen.

In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtssituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken!

Naast bewustzijn en respectvolle omgang met elkaar is het goed om als gemeente duidelijke regels en beleid te hebben.

In het beleid is opgenomen het hanteren van een gedragscode, een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) vragen aan predikanten, aan kerkelijk werkers verbonden aan een gemeente, aan vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken hebben en het aanstellen van gekwalificeerde vertrouwenspersonen.

Aan de uitwerking van het laatste punt (vertrouwenspersonen) wordt momenteel gewerkt.

Het beleidsdocument over bovenstaand onderwerp vindt u op de website, ga daarvoor naar de link:

https://kerk-de-ark.nl/sites/default/files/2020-10-21VOGenVertrouwenspersoon1.0.pdf

In het beleidsdocument staan twee <linken> naar de routekaarten voor vertrouwenspersonen en plaatselijk meldingen.

In de eerste link staat een schema waarop meldingen bij de plaatselijke vertrouwenspersoon terecht kunnen komen.

In de tweede link staat het meldprotocol en geeft de gemeenteleden inzicht in wat ze kunnen doen als ze zich zorgen maken over een situatie in de gemeente. Of als ze zelf een melding willen doen.

 

Joke van der Heijden, beleidsouderling