10 jaar BARK!

Dit bericht is verlopen op 2021-10-23

Het beheer van alle ruimtes in De Ark en het verzorgen van bardiensten voor onze medegebruikers,  zoals het Hollands Christelijk Mannenkoor, Katholiek Vrouwen Gilde, Weight Watchers, Helicon, Young Voices en 3B Sociaal Belang is toen, nadat dit jaren onderdeel uitmaakte van het takenpakket van een beheerder in betaalde dienst van onze kerk, ter hand genomen door een groep vrijwilligers.

Een coördinatieteam met aanspreekpunten voor elk van de diverse gebruiksavonden, een technisch coördinator en een inkoper voor de ‘horeca artikelen’ stond hierin centraal, ondersteund door tientallen vrijwilligers die de bardiensten voor hun rekening namen. Veel vrijwilligers van het eerste uur zijn nog altijd actief betrokken bij deze activiteit, waaronder het voltallige coördinatieteam.

Terugkijkend op deze 10 jaar kan gesteld worden dat de BARK ons heel wat gebracht heeft. Allereerst een bijzondere vorm van gemeente zijn: met een groep gemeenteleden invulling geven aan een dergelijke praktische activiteit geeft het gemeente zijn een extra dimensie. Maar ook de materiële kant is niet onaanzienlijk geweest. In die 10 jaar is naar schatting een bedrag van rond de € 250.000 aan arbeidskosten bespaard door de inzet van al die vrijwilligers.

Zoals op zoveel zaken hebben ook op de BARK activiteiten de COVID-19 perikelen de laatste anderhalf jaar invloed gehad. De activiteiten van onze medegebruikers stonden vrijwel stil, ook intern is er nauwelijks gebruik gemaakt van de ruimtes in De Ark. Inmiddels beginnen schoorvoetend de activiteiten, hoofdzakelijk in aangepaste vorm, weer op gang te komen. Maar het kan nog wel even duren voordat alles weer is zoals in het ‘oude normaal’.

Ter voorbereiding op de herstart van de diverse activiteiten hebben we recent een inventarisatie gedaan van het actuele vrijwilligersbestand. Dat kan wel wat aanvulling gebruiken! Vooral de donderdagavond bezetting is nijpend geworden. Separaat treft u dan ook een oproep aan om u aan te melden als versterking voor het BARK team.

Tenslotte wil ik iedereen die in de afgelopen 10 jaar actief betrokken is geweest bij de BARK activiteiten heel hartelijk dankzeggen voor haar of zijn bijdrage.

Wim Ruggenberg, coördinator BARK