Overzicht Nieuws & Artikelen

Symbolische schikking voor de tweede zondag van de veertigdagentijd

25 februari, verheerlijking op de berg, Marcus 9: 2-10

Dit jaar is het thema van de Veertigdagentijd "Wie ben Je? ", wie is Jezus? Dit geheim wordt door doeken bedekt en steeds verder onthuld doordat er iedere week een tipje van de sluier wordt opgelicht. Ook de palmbladeren die steeds verder opengaan, geven iedere zondag meer zicht op waar het echt om gaat.

Vandaag lezen we over de verheerlijking op de berg. De stenen in de schikking staan voor de berg; de drie rozen voor Mozes, Elia en Jezus.

Liturgische schikking voor 18 februari

Zondag 18 februari 2018

Eerste zondag van de veertigdagentijd

Lezing: Marcus 1: 12-15

Vandaag lezen we over de verzoeking in de woestijn. In de schikking zien we een lege woestijn.

Wie ben je?
Midden in de woestijn,
als alle zekerheden wegvallen,
blijf je trouw aan wie je zond.
Trouw aan Gods bedoeling.
Ben je sterker
dan alle machten
die je klein willen krijgen,
sterker dan de dood.
Help ons alle krachten weerstaan,
die het leven bedreigen.

Ontruimingsplan De Ark

Om de kerk bij een calamiteit zo snel en geordend mogelijk te kunnen verlaten, hebben we een evacuatie-plattegrond gemaakt. De GJV heeft voor ons een instructiefilmpje gemaakt, waarin duidelijk wordt welke nooduitgang voor welk vak het dichtstbij is.