Overzicht Nieuws & Artikelen

Symbolische schikking voor de tweede zondag van de veertigdagentijd

25 februari, verheerlijking op de berg, Marcus 9: 2-10

Dit jaar is het thema van de Veertigdagentijd "Wie ben Je? ", wie is Jezus? Dit geheim wordt door doeken bedekt en steeds verder onthuld doordat er iedere week een tipje van de sluier wordt opgelicht. Ook de palmbladeren die steeds verder opengaan, geven iedere zondag meer zicht op waar het echt om gaat.

Vandaag lezen we over de verheerlijking op de berg. De stenen in de schikking staan voor de berg; de drie rozen voor Mozes, Elia en Jezus.

Eetclub Bachplaats 25

Ben je single en lijkt het je leuk om 1 keer per maand op een woensdagavond samen te eten? Kom dan gezellig bij ons aan tafel en prik een vorkje mee! Je hoeft niet zelf te koken maar kunt zo aanschuiven … als dat niet makkelijk is :) Dus trek de stoute schoenen aan en kom ook!

Je bent van harte welkom en er zijn geen kosten aan verbonden.

We eten bij Hans en Elly Lobik-Berghout, Bachplaats 25 in Bergschenhoek.

Noteer alvast de volgende data in je agenda!
Woensdagavond 7-3, 4-4, 25-4 en 30-5 om 19:00 uur.

Liturgische schikking voor 18 februari

Zondag 18 februari 2018

Eerste zondag van de veertigdagentijd

Lezing: Marcus 1: 12-15

Vandaag lezen we over de verzoeking in de woestijn. In de schikking zien we een lege woestijn.

Wie ben je?
Midden in de woestijn,
als alle zekerheden wegvallen,
blijf je trouw aan wie je zond.
Trouw aan Gods bedoeling.
Ben je sterker
dan alle machten
die je klein willen krijgen,
sterker dan de dood.
Help ons alle krachten weerstaan,
die het leven bedreigen.

Fotoimpressie jeugdmusical Esther

In het laatste weekend van januari werd de jeugdmusical Esther uitgevoerd in De Ark. Na maanden van voorbereiding mochten de jonge spelers in twee voorstellingen schitteren op het toneel.

Het was een fantastische voorstelling. Niet alleen door de spelers, maar ook door de kostuums, het licht, het geluid, de muziek, catering; aan alles was gedacht. 

Symbolische schikking voor Kerst

Vandaag vieren we dat het woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind. Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is een begin…. Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan. Om getuige van het Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze.

 

Zie

kijk

hoe vanuit geloof

in de liefde

licht schittert

in een wereld

waarin zoveel donker is

 

Licht breekt door

Schikking bij 3e adventszondag

Op deze derde zondag van de advent horen we hoe Johannes in Jezus de beloofde Messias herkent. Met open handen, verbeeld door twee bladeren, vervult hij zijn taak als wegbereider. In zijn dienstbaarheid breekt Gods Licht door - zichtbaar in de kleur roze van deze zondag - en door de deur die verder open staat.

 

Zie

kijk

hoe vanuit geloof

in de liefde

een spoor van licht doorbreekt

in een wereld

waarin zoveel donker is

 

Goede God

dat wij met open handen

door het leven

gaan

Schikking voor tweede Advent

Op de tweede zondag van de advent horen we Johannes zeggen dat hij de wegbereider is van de Messias. De stem roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer”. In de schikking zien we dat de deur iets verder open staat en er schijnt al iets meer licht op het pad van donkere lavastenen. De donkergekleurde anthuriums geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider worden voor elkaar.

Zie

kijk

hoe vanuit geloof

in de liefde

een spoor van licht doorbreekt

in een wereld

waarin zoveel donker is

 

Goede God

Schikking voor eerste Advent

Op deze eerste zondag van de advent worden we opgeroepen tot waakzaamheid, om goed te kijken naar kleine tekens van verwachting.

Het is een donkere tijd, maar er schijnt al een klein beetje licht door de deur die op een kier open staat. Voor de deur zien we een tak met knoppen die een belofte inhoudt van bloei. Het is een hoopvol teken in een verwarrende tijd.

 

Zie

kijk

hoe vanuit geloof

Rooster van de openingstijden van het café Over-Leven, van januari t/m 30 juni 2018

Adres: Burg. van Oostenweg 10, zij-ingang bij parkeerplaats, te Bergschenhoek.

Dinsdag 9 jan. van 14.00 – 16.00 uur

Maandag 29 jan. Van 14.00 – 16.00 uur

Dinsdag 13 febr. van 14.00 – 16.00 uur

Maandag 26 febr. van 14.00 – 16.00 uur

Dinsdag 13 mrt. van 14.00 – 16.00 uur

Maandag 26 mrt. van 14.00 – 16.00 uur

Dinsdag 10 april van 14.00 – 16.00 uur

Maandag 30 april van 14.00 – 16.00 uur

Dinsdag 8 mei van 14.00 – 16.00 uur

Maandag 28 mei. van 14.00 – 16.00 uur

Ontruimingsplan De Ark

Om de kerk bij een calamiteit zo snel en geordend mogelijk te kunnen verlaten, hebben we een evacuatie-plattegrond gemaakt. De GJV heeft voor ons een instructiefilmpje gemaakt, waarin duidelijk wordt welke nooduitgang voor welk vak het dichtstbij is.