Overzicht Nieuws & Artikelen

Geschiedenis van onze kerk

Op de website van G.J. Kok in Groningen (GereformeerdeKerken.info) worden sinds enkele jaren behalve nieuwsberichten ook historische overzichten gepubliceerd van (vroegere en/of tegenwoordige) Gereformeerde Kerken (PKN).

Sinds kort is er ook een digitaal historisch overzicht in 3 delen beschikbaar betreffende de Gereformeerde Kerk te Berkel en Rodenrijs. Hiervoor is onder andere geput uit het boek ‘Uit een’ dat al bij veel gemeenteleden bekend is. Via onderstaande links komt u direct op de site.

Ontruimingsplan De Ark

Om de kerk bij een calamiteit zo snel en geordend mogelijk te kunnen verlaten, hebben we een evacuatie-plattegrond gemaakt. De GJV heeft voor ons een instructiefilmpje gemaakt, waarin duidelijk wordt welke nooduitgang voor welk vak het dichtstbij is.