Zondag 9 december 2018

Datum kerkdienst
zondag 9 december 2018 - 10:00 uur
Thema
Een nieuwe weg!
Naam van de zondag / Kleur
Tweede zondag van advent. Kleur: paars
Bij de lezing

Maleachi 3: 1-4 en Lucas 3: 1-6
Op de weg naar Kerst kun je uiteraard niet om de wegbereider Johannes heen. Zijn uiterlijk doet bij Lucas niet ter zake, hij is vooral stem! Hij roept de omstanders op een nieuwe weg in te slaan, zich te bezinnen op de toekomst. Zo effent hij de weg van wie na hem komt. 

Bij de dienst

We begroeten vanmorgen ds. Laurien Hoogerwerf uit Bodegraven in ons midden.

Predikant
Mw. Ds. L.J. Hoogerwerf, Bodegraven (Laurien)
Organist
Vincent de Jong
Lector
Gonnie Voogt
Koster
Fred Delhaas
Crèche
Sandra vd Sloot, Anneke Koenen
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Greet Lankhaar - Ineke Lankhaar
Groep 3, 4 en 5: Marcel Kleemans- Ellen Bos

Church4you in het Honk
Collecten

PKN (Missionair werk), Onderhoud De Ark

Koffie
Taras Martodihardjo, Ria Leeuwenburgh, Jaap Quartel