Zondag 7 april 2019

Datum kerkdienst
zondag 7 april 2019 - 10:00 uur
Thema
Teruggeven
Naam van de zondag / Kleur
Vijfde zondag van de 40-dagen tijd. Kleur: paars
Bij de lezing

Lucas 20, 9-19
Als er in het evangelie over de wijngaard wordt gesproken gaat het voortdurend over het volk van God, over Israel. De profeten roepen telkens weer de pachters van de wijngaard op een proeftuin te zijn van Gods goede schepping. In de gelijkenis worden degenen die verantwoording komen vragen bedreigd en weggestuurd. De pachters willen zelf eigenaar van de wijngaard zijn. De zoon die wordt gestuurd lijkt op de Messiaanse koning. Jezus daagt met deze gelijkenis de autoriteiten uit trouw te zijn aan de wijngaard en deze niet voor zichzelf te claimen.

Bij de dienst

Vanmorgen is ds. Paul Moet weer in ons midden.

De collecte op zondag 7 april is bestemd voor de steun aan het kindercentrum Bethania in Moldavië. Dit is een project van Kerk in Actie en wordt gesteund door de Z.W.O.- en de Zendingscommissie van de Dorpskerk.

Predikant
Ds. P.J.Moet, Velp (Paul)
Organist
Vincent de Jong
Lector
Annette Docter
Koster
Jaap Uitenbroek
Crèche
Jeanette Voogt, Christa van der Sloot
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Inge Zonneveld - Saskia Zonneveld
Groep 3, 4 en 5: Marijke Halma - Christine Koster
Groep 6, 7 en 8: Fred Delhaas - Marlies Heuvelman
Collecten

ZWO / Onderhoud De Ark

Koffie
Ank van der Kaaden, Ida Bos, Gerrie Uitenbroek