Zondag 31 maart 2019

Datum kerkdienst
zondag 31 maart 2019 - 10:00 uur
Thema
Vergeven
Naam van de zondag / Kleur
Vierde zondag van de 40-dagen tijd. Kleur: paars
Orde van dienst
Bij de lezing

Lucas 15, 11-32
Vandaag klinkt de bekende gelijkenis die wij de gelijkenis van ‘de verloren zoon’ noemen. Maar klopt die gangbare titel eigenlijk wel? Als de zoon na zijn omzwervingen besluit om op te staan en op weg te gaan naar zijn vader, staat deze hem al van verre op te wachten. Misschien kunnen we daarom deze gelijkenis beter noemen: de gelijkenis van de barmhartige vader. Hij is bereid zijn beide zonen tegemoet te treden, zowel de jongste als de oudste die altijd thuis is gebleven.

Bij de dienst

Vandaag vieren we met elkaar een dienst van Schrift en Tafel. Midden in de 40-dagen tijd breken we het brood en delen we de wijn.

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel, dienst van Schrift en Tafel
Met medewerking van
Cantorij(test)
Organist
Wim Madderom
Lector
Bertine de Bruijn
Koster
Fred Delhaas
Crèche
Jenneke van Nierop, Daphne Oosthoek
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Anne de Jong- Femke de Jong
Groep 3, 4 en 5: Reinata Kila - Sylvia van der Veen
Groep 6, 7 en 8: Ingrid den Heeten - Ceciel Turkenburg
Collecten

Diaconie – Dienst van Schrift en Tafel / Onderhoud De Ark

Koffie
Tiny Bak, Gea Meijburg, Willeke Crielaard
Kinderlied
Kinderlied naam
projectlied