Zondag 28 oktober 2018

Datum kerkdienst
zondag 28 oktober 2018 - 10:00 uur
Thema
Zoek het uit!
Naam van de zondag / Kleur
Zesde zondag van de herfst. Kleur: groen.
Bij de lezing

Lukas 17:11-19.

In deze dienst zien we hoe het avontuur van Sam en Jiddo en Tante Wilma afloopt. We horen het verhaal van de tien melaatsen. Er is vandaag geen dominee die uitleg geeft over dit verhaal, nee een grottoloog weet meer van de Bijbel dan je zou verwachten…

 

Bij de dienst

Vanochtend is de afsluiting van de tentweek bij ons in De Ark.
COLLECTE KERK IN ACTIE (HERVORMINGSDAG)
De kerk als goede buur
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50,- per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.

Predikant
Ds. Regina Davelaar
Organist
Vincent de Jong
Lector
Bertine de Bruin
Koster
Fred Delhaas
Crèche
Jeanette Voogt, Christa v.d. Sloot
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Inge Zonneveld, Saskia Zonneveld
Groep 3, 4 en 5: Marijke Halma, Christine Koster
Groep 6, 7 en 8: Ingrid den Heeten, Ceciel Turkenburg
Collecten

Kerk in Actie, Hervormingsdag, Onderhoud De Ark

Koffie
Hans van der Hoek, Wim Koster, Emmy Seldenthuis