Zondag 24 februari 2019

Datum kerkdienst
zondag 24 februari 2019 - 10:00 uur
Thema
Wat kun je doen?
Naam van de zondag / Kleur
Zevende zondag na Epifanie. Kleur: groen.
Bij de lezing

Ester 8, 3-8

De lezing uit Ester wordt vandaag afgesloten. Hoewel Haman van het toneel is verdwenen is het gevaar nog niet geweken, want de wet van meden en Perzen kan niet herroepen worden. Nogmaals smeekt Ester bij de koning voor haar leven en dat van haar volk. Hoewel Mordechai en zij een brief mogen schrijven is daarmee het geweld niet bedwongen. Wat volgt is een heftige strijd waarin de slachtoffers de overwinnaars blijken. Wat moet je doen als alleen geweld mogelijk is om geweld te stippen, een dilemma van alle tijden. Het poerimfeest (van peir: lot) wordt ingesteld en tot op de dag van vandaag gevierd.

Bij de dienst

Vanmorgen begroeten we ds. Klaas Goverts uit Dordrecht.

 

Toelichting bij de collecte:

COLLECTE MISSIONAIR

De Bijbel dichterbij

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die Bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel Bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen Bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd.

Predikant
Ds. K.D. Goverts, Dordrecht
Organist
Wim Madderom
Lector
Gonnie Voogt
Koster
Jaap Uitenbroek
Crèche
Ineke Ruggenberg, Florine Joosse
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Greet Lankhaar, Ineke Lankhaar
Groep 3, 4 en 5: Marcel Kleemans, Ellen Bos
Groep 6, 7 en 8: Corien Hoogerbrugge, Eva de Vos
Collecten

PKN- Missionair, Onderhoud De Ark.

Koffie
Truus Halma, Arjan ruggenberg, Corien Hoogerbrugge