Zondag 21 oktober 2018

Datum kerkdienst
zondag 21 oktober 2018 - 10:00 uur
Thema
Een koning wordt een dienaar
Naam van de zondag / Kleur
Vijfde zondag van de herfst. Kleur: groen
Bij de lezing

Marcus 10, 32-45
De leerlingen begrijpen niets van loslaten en overgave. Ze bakkeleien over de belangrijkste plekken. Zit ik links of rechts van hem? Het zet kwaad bloed bij de andere leerlingen. Blijkbaar hebben ze ook nu nog niets begrepen van een koning die een dienaar is. Een Messias, die de minste van de mensen wil zijn. Het is ook bijna onbegrijpelijk.

Bij de dienst

Vanmorgen is ds. Geke De Haan uit De Lier onze gastpredikant.

Predikant
ds. Geke de Haan, De Lier
Organist
Wim Madderom
Lector
Hans Koster
Crèche
Jenneke van Nierop, Daphne Oosthoek
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Anne de Jong- Femke de Jong
Groep 3, 4 en 5: Reinata Kila - Sylvia van der Veen
Groep 6, 7 en 8: Fred Delhaas-Marlies Heuvelman
Collecten

Kerkenwerk, Onderhoud De Ark

Koffie
Marinka Rolfes, Gerdien Hofman, Deddy Vingerling