Zondag 2 december 2018

Datum kerkdienst
zondag 2 december 2018 - 10:00 uur
Thema
Teken van hoop
Naam van de zondag / Kleur
Eerste zondag van advent. Kleur: paars
Orde van dienst
Bij de lezing

Zacharia 14: 4-9 en Lucas 21: 25-31.

De toon van de lezing uit Lucas geeft niet direct aanleiding om te spreken over hoop doet leven. Er klinken woorden die angstaanjagend zijn. Een taal die helaas maar al te herkenbaar is wanneer je naar het nieuws kijkt. Toch zijn deze woorden bedoeld als troost, als oproep om het vol te houden, want ergens ontluikt de toekomst al!

Bij de dienst

Vandaag is de eerste zondag van advent. In de komende weken leven we toe naar het kerstfeest. Er is een project van de kindernevendienst ‘De tafel van hoop’ met bijzondere ontmoetingen en een symbolische schikking.

Predikant
ds. Antoinette van der Wel
Organist
Vincent de Jong
Lector
Hans Koster
Koster
Rienk v.d.Berg
Crèche
Anne Timmerman, Elise Meijburg, Tesse Sandee
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Bregina Joosse, Eline van den Beukel
Groep 3, 4 en 5: Marcia Renes, Ellen Kleemans
Groep 6, 7 en 8: Corien Hoogerbrugge, Eva van den Dries
Collecten

ZWO, Onderhoud De Ark

Koffie
Nelleke Spijker, Klaske Neelis, Nel Nobels
Kinderlied
Kinderlied naam
Wanneer de dorre boom gaat bloeien
Kinderlied bundel
projectlied voor advent