Zondag 16 december 2018

Datum kerkdienst
zondag 16 december 2018 - 10:00 uur
Thema
Keer om!
Naam van de zondag / Kleur
Derde zondag van advent. Kleur: paars
Orde van dienst
Bij de lezing

Sefanja 3: 14-20 en Lucas 3: 7-18

Hoewel Johannes scherpe taal gebruikt geeft hij mensen concrete handvaten om tot ommekeer te komen. Het zijn geen onvervulbare opdrachten, maar eerder bereikbare doelen. Omkeer heeft te maken met je levenswandel. Wie een nieuwe wereld verwacht moet zo leven dat het klopt met die verwachting.

Bij de dienst

Vanmorgen worden Lars Liam Olsthoorn, zoon van Menno en Marijke Olsthoorn-Ramp en Kaya Liam Troost, zoon van Martijn en Yvonne Troost-Broer gedoopt. We hopen op een feestelijke dienst.

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel, doopdienst
Organist
Wim Madderom
Lector
Bertine de Bruijn
Koster
Kees Voogt
Crèche
Jenneke van Nierop, Daphne Oosthoek
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Anne de Jong, Femke de Jong
Groep 3, 4 en 5: Reinata Kila, Sylvia van der Veen
Groep 6, 7 en 8: Fred Delhaas, Marlies Heuvelman
Collecten

Kerkenwerk, Onderhoud De Ark

Koffie
Evelyn Torn, Deddy Vingerling, Anny van der Werf