Zondag 13 mei 2018

Datum kerkdienst
zondag 13 mei 2018 - 10:00 uur
Thema
Dat beloof ik!
Naam van de zondag / Kleur
Zevende zondag van Pasen. Kleur: wit
Bij de lezing

Genesis 9, 8-17.
Op droog land brengt Noach een offer en van God wordt gezegd dat hij Noach zegent. Die zegen draagt een opdracht in zich, om de aarde te bewonen, om op Gods wegen te gaan en te vertrouwen op zijn solidariteit. Zegen is dus niet te verwarren met succes. Als teken van het verbond dat God sluit, stelt hij zijn boog in de wolken. Een boog die zichtbaar wordt als het regent en de zon tegelijkertijd schijnt. Nooit meer zal er alleen vloed zijn, ook over het doodswater gaat de zon weer op.

Bij de dienst

Vanmorgen begroeten we ds. Esmeralda Mandemaker-Dieleman in ons midden. De cantorij verleent haar medewerking aan deze dienst.

Predikant
ds. Esmeralda Mandemaker, Woubrugge met medewerking van de cantorij o.l.v. Arco Mandemaker
Organist
Alex Landman
Lector
Annemieke Kerstens
Koster
Henk Seldenthuis
Crèche
Carlijn de Jong, Heleen von Morgen, Roos Kloeg
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Anne de Jong, Femke de Jong
Groep 3, 4 en 5: Marcel Kleemans, Ellen Bos
Groep 6,7 en 8: Geen kindernevendienst i.v.m. Church4you
Collecten

Kerkenwerk, Onderhoud De Ark

Koffie
Jaap Quartel, Ria Leeuwenburg, Taras Martodihardjo
Kinderlied
Kinderlied naam
Na de zondvloed
Kinderlied bundel
Hemelhoog 54