Zondag 13 januari 2019

Datum kerkdienst
zondag 13 januari 2019 - 10:00 uur
Thema
Ik hou van jou.
Naam van de zondag / Kleur
Eerste zondag na Epifanie. Kleur: wit.
Orde van dienst
Bij de lezing

Lucas 3, 15-22

Opeens staan we midden in het evangelie. De verhalen over de kindertijd van Jezus zijn bondig en vandaag ontmoeten we hem als volwassen man. Johannes roept op tot bekering en Jezus laat zich door hem dopen. Dan klinkt de stem uit de hemel die hem aanwijst als de Zoon van God, als de mens waar God welbehagen in heeft. Het is het begin van Jezus’ weg, een weg die getekend wordt door Gods solidariteit met hem.

Bij de dienst

Na alle drukke feestweken, herneemt het leven zijn gang. We lezen over de doop van Jezus.

13 JANUARI 2019 - ZONDAG VOOR DE EENHEID: COLLECTE OECUMENE

Migratie verbindt kerken wereldwijd

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel
Organist
Vincent de Jong
Lector
Hans Koster
Koster
Jaap Uitenbroek
Crèche
Matty Renes, Annet van der Sloot
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Inge Zonneveld - Saskia Zonneveld
Groep 3, 4 en 5: Marijke Halma - Christine Koster

Church4You in 't Honk
Collecten

PKN – Oecumene, Onderhoud De Ark

Koffie
Jannie Grootenboer, Simon de Buck, Joke van Kampen
Kinderlied
Kinderlied naam
Water, water van de doop
Kinderlied bundel
Liedboek 358