Zondag 11 november 2018

Datum kerkdienst
zondag 11 november 2018 - 10:00 uur
Thema
Waar gaat het om?
Naam van de zondag / Kleur
Achtste zondag van de herfst. Kleur: groen.
Bij de lezing

 Marcus 12, 38-43

En weer is daar een gesprek van Jezus met een wetsleraar. Het lijkt of ze onderweg naar Jeruzalem om beurten hun opwachting bij hem maken. Jezus wijst hem op de kern van het gelovig leven. God is de enige, van hem moet je houden met heel je kracht.

Bij de dienst

We begroeten ds. Annemieke Kelder uit Rotterdam.

Predikant
Ds. Annemieke Kelder uit Rotterdam
Organist
Vincent de Jong
Lector
Marianne de Jong
Koster
Gert van Ramshorst
Crèche
Ineke Ruggenberg, Florine Joosse
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Greet Lankhaar, Ineke Lankhaar
Groep 3, 4 en 5: Marcel Kleemans, Ellen Bos
Groep 6, 7 en 8: Church4You in het Honk
Collecten

Kerkenwerk, Onderhoud De Ark

Koffie
Jannie Grootenboer, Simon de Buck, Joke van Kampen