Zondag 10 maart 2019

Datum kerkdienst
zondag 10 maart 2019 - 10:00 uur
Thema
In de woestijn
Naam van de zondag / Kleur
Eerste zondag van de veertigdagentijd. Kleur: paars
Orde van dienst
Bij de lezing

Lucas 4, 1-13

Jezus is in de woestijn en wordt daar door de duivel verzocht. Deze laatste slaat hem met Bijbelteksten om de oren. Jezus weerstaat hem door aan te geven dat het ‘zo niet werkt’. Uitgerekend een psalm (91), die spreekt van vertrouwen, wordt door Jezus’ tegenstander gebruikt om dat vertrouwen te beschadigen. Jezus gaat niet mee in deze redeneertrant en hij zal God niet op de proef stellen. Na de derde (!) keer verdwijnt de verzoeker. Zoals Mozes in de woestijn de 10 woorden kreeg, richtlijnen van een leven met de Eeuwige, geeft Jezus hier in de woestijn concreet gestalte aan dat geloof. Het mag ons op de weg naar Pasen zetten.

 

Bij de dienst

Vanmorgen is de eerste zondag van de 40-dagen tijd. Het kruis staat weer in de kerk en er is gelegenheid om voor of na de dienst een kaarsje aan te steken of een gebed in het kruis te plaatsen. De cantorij verleent haar medewerking en we bevestigen Gert van Ramshorst in het ambt van ouderling, nu hij voorzitter van de kerkenraad wordt.

 

 

 

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel m.m.v. de cantorij o.l.v. Arco Mandemaker
Organist
Wim Madderom
Lector
Brenda Moes
Koster
Gert van Ramshorst
Crèche
Matty Renes, Annet van der Sloot
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Inge Zonneveld, Saskia Zonneveld
Groep 3, 4 en 5: Marijke Halma, Christine Koster
Groep 6, 7 en 8: Church4You in het Honk
Collecten

Kerkenwerk, Onderhoud De Ark

Koffie
Hans van der Hoek, Wim Koster, Emmy Seldenthuis
Kinderlied
Kinderlied naam
Projectlied