Zondag 10 februari 2019

Datum kerkdienst
zondag 10 februari 2019 - 10:00 uur
Thema
Je hoeft niet bang te zijn
Naam van de zondag / Kleur
Vijfde zondag na Epifanie. Kleur: wit
Orde van dienst
Bij de lezing

Marcus 6: 45-56.
Jezus komt, wandelend over het water, zijn angstige leerlingen tegemoet die bibberend in de boot op het meer zijn. Wat is het toch dat het water hem gehoorzaamt? Hoe ga je om met angst? Heeft geloof daar iets mee te maken? Met de kinderen verkennen we het Bijbelverhaal en kijken we wat het voor hen en ons te betekenen heeft.

Bij de dienst

Vanmorgen is de Prins Willem-Alexander school te gast. We sluiten aan bij het bijbelgedeelte dat deze week op school is gelezen. Deze dienst wordt mede voorbereid door leerkrachten en leerlingen van de school.

COLLECTE CATECHESE EN EDUCATIE
Eigentijdse catechesematerialen

Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema’s komen aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten goed aan bij de leefwereld van jongeren. Zij maken bijvoorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl.

Na de dienst is er een deurcollecte voor de stichting "Het vergeten kind".

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel, scholendienst met de Prins Willem-Alexander school
Organist
Hugo de Koning
Koster
Fred Delhaas
Crèche
Jeanette Voogt, Christa van der Sloot
Kindernevendienst

Church4You in 't Honk
Collecten

PKN - Catechese en Educatie, Onderhoud De Ark

Koffie
Taras Martodihardjo, Ria Leeuwenburgh, Jaap Quartel