Zondag 10 juni 2018

Datum kerkdienst
zondag 10 juni 2018 - 10:00 uur
Thema
Wat moet je zeggen?
Naam van de zondag / Kleur
2e zondag na Trinitatis. Kleur: groen
Orde van dienst
Bij de lezing

Job 2

In de komende weken wordt het boek Job gelezen met de kinderen, geen eenvoudige opgave, maar wel spannend. Job heeft alles verloren en zijn vrienden komen hem opzoeken. Wat moet je dan zeggen? De vrienden doen er het zwijgen toe. zeven dagen lang houden ze hun mond. Misschien dat ze juist in de stilte meer nabij zijn, dan wanneer ze het gesprek waren aangegaan. In de stilte kan nabijheid schuilen.   

Predikant
Ds. Antoinette van der Wel
Organist
Vincent de Jong
Lector
Bertine de Bruin
Koster
Jaap Uitenbroek
Crèche
Anne Timmerman, Daphne Oosthoek, Jeannet Voogt
Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Greet Lankhaar, Ineke Lankhaar, Marije Zeillemaker
Groep 3, 4 en 5: Marcel Kleemans, Ellen Bos
Groep 6, 7 en 8: Jeugdkerk in het Honk
Collecten

Kerk in Actie - Werelddiaconaat/ Onderhoud De Ark

Koffie
Emmy Seldenthuis, Hans van der Hoek, Wim Koster
Kinderlied
Kinderlied naam
Help mij om stil te zijn
Kinderlied bundel
Oké4kids