Leerhuis ‘Inspirerende gelovigen’

Op 21 januari bespreken we leven en werk van de Duitse theologe Margot Käßmann.

Käßmann (Marburg, 1958) is predikant in de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD);

zij was enige tijd landsbisschop van de hele evangelisch-lutherse kerk in Duitsland.

In en rond het Reformatiejaar 2017 was zij ambassadeur voor de herdenking van de Reformatie in en namens de EKD.

Margot Käßmann heeft het nodige gepubliceerd: in Nederlandse vertaling verscheen haar boek Midden in het leven; we lezen enkele gedeelten uit dit boek.

Welkom in Rehoboth op 21 januari, om 20.00 uur.

Hebt u nog niet eerder een avond bijgewoond?

Meld u dan even aan, dan krijgt u de leestekst (gjstougie@live.nl  of  dsAvdWel@kerk-de-ark.nl).