Kerkasiel in Den Haag

Vrijdag 21 december was het zover. Met een groep gemeenteleden reisden we af naar de Bethelkapel in Den Haag, waar kerkasiel wordt verleend aan de familie Tamrazyan.

Wat een wonderlijke ervaring om als één van de voorgangers deel uit te maken van dit initiatief. Een kerkdienst die non-stop duurt sinds eind oktober.

We hebben gezongen, gebeden, gelezen, we ontstaken een lichtje. Het werden twee intensieve uren van verbondenheid, met elkaar, met wie asiel zoeken, in de breedte van de kerk.

Een bijzondere ervaring om met elkaar een schild te vormen voor de familie en voor al die kinderen die hun hoop vestigen op het kinderpardon.

In de kerstmorgendienst zullen we een stoel leeglaten, voor al die kinderen die verlangen naar een plek.

Meer info: www.kerkasielbethel.nlof www.protestantsekerkdenhaag.nl/kerkasiel

Ds. Antoinette van der Wel