Kerk en Gemeente - Activiteiten

Hieronder zie je een overzicht van komende activiteiten gerelateerd aan het onderwerp Kerk en Gemeente. Klik hier voor de complete activiteitenkalender

Voorganger: Mevrouw R. Nieuwenhuizen
Collecte: Wilde Ganzen
Organist: Wim van Dordrecht

Voorganger: Mevrouw J. van Bockel
Collecte: Ned. Bijbelgenoorschap
Organist: Henk Rozema

Voorganger: Dhr. A. van Selst
Collecte: Kerk in Actie
Organist: Mattias Voshol

Deze Eucharistieviering wordt geleid door pastoor J.G.M. Zuidgeest
Collecte : Eigen werk G.V.
Organist : Mevrouw M. van Steensel-v.d.Burg

Voorganger: Ds. H. van den Berg
Collecte: Wilde Ganzen
Organist: Wim van Dordrecht

Voorganger: Dhr. G.S. Kruit
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Henk Rozema

Voorganger: Mevrouw R. Nieuwenhuizen
Collecte: Ned. Bijbelgenootschap
Organist: Mattias Voshol

Voorganger: Ds. H. van den Berg
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Wim van Dordrecht

In deze dienst met voorganger ds. A. van der Wel wordt het Heilig Avondmaal gevierd
Collecte: Kerk in Actie
Organist: Henk Rozema

Deze Eucharistieviering wordt geleid door pastoor J.G.M. Zuidgeest
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Mevrouw M. van Steensel-v.d. Burg

Voorganger: Dhr. G.S. Kruit
Collecte: Wilde Ganzen
Organist: Mattias Voshol

In het najaar starten we in De Ark met oefenen voor de Musical ‘Het Pakhuis’. Een bijzondere musical die gaat over de toekomst van de kerk.

Voorganger: Mevrouw R. Nieuwenhuizen
Collecte: Eigen Werk G.V.
Organist: Wim van Dordrecht

Géén dienst i.v.m. burendag...

De Stichting Hulp Letland bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd op 22 september.
Aan dit jubileumconcert werken mee: het 'Hollands Christelijk Mannenkoor' o.l.v. Arjan Breukhoven en het Christelijk Gemengd koor 'The Credo Singers' o.l.v. Bert Kruis.
Op de vleugel: Mark Brandwijk…

Voorganger: Dhr. A. van Selst
Collecte: Ned. Bijbelgenootschap
Organist: Henk Rozema