Kerk en Gemeente - Activiteiten

Hieronder zie je een overzicht van komende activiteiten gerelateerd aan het onderwerp Kerk en Gemeente. Klik hier voor de complete activiteitenkalender

Af en toe organiseert ‘In Touch’ een avond. Voor deze avond is Joke Verweerd uitgenodigd om te spreken over: "De reis van je leven".
Deze avond is bedoeld voor vrouwen. Leeftijd en/of kerkelijke achtergrond doet er niet toe: ieder is van harte welkom. Als bemoediging en toerusting in het…

Voorganger: Dhr. A. van Selst
Collecte: Ned. Bijbelgenootschap
Organist: Wim van Dordrecht

Ds. H. van den Berg gaat voor in de korte kerkdienst.
Organist: Mattias Voshol

Waarom hangt er opeens een paars kleed aan de tafel? En wanneer is het groen, rood of wit? Wat houdt het gebed om ontferming eigenlijk in en waarom bidden we dat aan het begin van de dienst? Wat is de bedoeling van een leesrooster en waarom is er toch altijd zo’n uitgebreid tafelgebed als we…

We komen bij leven en welzijn weer bij elkaar op donderdagmiddag 28 maart,
van 14.30 – 16.30 uur.
We hopen u allen weer te mogen ontvangen.
Bij verhindering of behoefte aan vervoer graag even een telefoontje.

Voorganger: Dhr. G.S. Kruit
Collecte: Eigen werk G.V.
Organist: Henk Rozema

De laatste koffieochtend van dit seizoen is op 2 april met Edith Schouten.
Met als thema: 'Blijspel of drama'
- Psalm 146 vers 5 - Psalm 23 - Lucas 23: 39-43
Doordat Edith zich verdiept heeft in het leven van Betsy Groen van Prinsterer, de vrouw van de bekende staatsman, is ze…

Voorganger in de korte kerkdienst is Dhr. G.J. van der Werf
Organist: Wim van der Lugt

Arjan Breukhoven speelt filmmuziek op het orgel.

Op maandag 8 april van 19:00 - 21:00 uur staat de diaconie klaar in De Ark om kleding en andere zaken in ontvangst te nemen. Wilt u de in te leveren spullen, ongetwijfeld schoon en heel, verpakken in een stevige (vuilnis)zak en deze zak dichtbinden?

Midden in de lijdenstijd, daarom heeft de commissie naar een invulling gezocht om hier bij stil te staan.
We hebben ds. Maliepaard en zijn vrouw uitgenodigd om een presentatie te houden over de zeven kruiswoorden, vertaald in schilderijen.
Ds. Maliepaard bestudeert het Woord, mag er…

Aan deze Passie-Paaszang wordt medewerking verleend door het Hollands Christelijk Mannenkoor uit Lansingerland onder leiding van Arjan Breukhoven en Noortje van Middelkoop (panfluit), Henk Jan Drost (trompet) en Matthijs Breukhoven (orgel). Het belooft een heel bijzonder concert te worden.…

Op deze Goede Vrijdag is de kerkdienst om 10.30 uur, met de viering van het Heilig Avondmaal.
Voorganger: ds. A. Gooijer
Organist: Henk Rozema

Omdat is gebleken dat er meerdere mogelijkheden zijn hoe de vacature met een tijdelijke benoeming te gaan vervullen, is een 3-tal kerkenraadsleden gevraagd een nadere analyse uit te werken, waarvan zij in de kerkenraadsvergadering van maart verslag zullen doen.
Uiteraard spreken wij ook…

Voorganger in deze korte kerkdienst is ds. G. J. Stougie
Organist: Freek Hordijk

Voorganger in deze korte kerkdienst is dhr. A. van Selst
Organist: Mattias Voshol

Voorganger in deze korte kerkdienst is: dhr. E. Woudstra
Organist: Henk Rozema

Voorganger in deze korte kerkdienst is ds. A.A. van der Wel.
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd.
Organist: Wim van der Lugt