Ceciel Turkenburg

Voor mij is in De Ark komen: elkaar ontmoeten, samen lachen, zingen, dingen
doen, je gekend weten en steun ervaren in het geloof.

o.a. leiding kindernevendienst

(54 jaar)