Tweede adventszondag 9 december 2018: Een nieuwe weg!

Teksten uit het leesrooster:

Maleachi 3: 1-4

Lucas 3: 1-6

 

In beide teksten gaat het over het banen van een weg. Maleachi spreekt over een bode die

aankondigt dat de Heer zijn tempel zal bezoeken. Die dag is er een van zuivering, vuur dat zuivert, loog dat de wol schoonmaakt waardoor het mooi zuiver wordt. Wie zich toewijdt aan de dienst in de tempel, de dienst aan God, die zal als een mens met zuivere bedoelingen kunnen leven.

Lucas kondigt Johannes aan.

 

Geluk vinden en heel zijn

Deze Johannes is de bode van God, die ook in deze tekst een radicale omkeer aankondigt. Bergen zullen vlak gemaakt worden en kromme wegen recht, en wie zich laat dopen door Johannes kan zich instellen op een nieuw begin. Dingen gaan anders dan in de tijd dat de verhoudingen tussen mensen nog oud waren en zonde mensen afhield van het bereiken van hun bestemming.

Die bestemming is: gelukkige mensen zijn, elkaar goed behandelen en de meest kwetsbare mensen - kinderen - bescherming bieden. Hier banen mensen zich een weg terug, naar hun oorspronkelijke bestemming, namelijk geluk vinden en heel zijn.

 

Bij de schikking

Een kronkeltak wordt rechts over de aarde gelegd en loopt uit in een rechte rode kornoeljetak, links van de aarde.

 

 

Meditatieve tekst

 

Kinderen in het donker,

mensen in de nacht

verlangen naar de morgen.

Geef ons licht,

maak recht wat krom is.

Baan ons een weg,

een nieuw begin.