symbolische schikking voor de derde adventszondag

Teksten uit het leesrooster:

Sefanja 3: 14-20

Lucas 3: 7-18

 

Het goede nieuws is: er is een nieuw begin mogelijk! Profetische woorden van Sefanja; zijn naam betekent ‘door God bewaard’. En ook van Johannes: zijn naam betekent ‘door God begenadigd’. Wie terugkeert, dat wil zeggen zich omkeert en de weg terug gaat naar de goede verhoudingen tussen mensen, voldoet aan de bedoelingen van God.

 

Toewijding

De profeten Sefanja en Johannes roepen hun hoorders op zich af te keren van onzuiverheid,

oneerlijkheid en gemakzucht. Bekering is wat ze willen, teruggaan op de weg die afleidt van die eerlijke en goede verhoudingen tussen mensen. Wie zich in zijn of haar leven toewijdt aan God, aan heelheid, die heeft het niet langer nodig anderen uit te buiten, te misbruiken of zonder bescherming te laten leven. De verhoudingen tussen mensen, groot of klein, jong of oud, wit of zwart, rijk of arm, sterk of kwetsbaar, kunnen goed zijn als we niet méér nemen dan ons deel is of juist geven wat we kunnen, waardoor de ander ook goed kan leven. Het is een oproep de naaste in het centrum van de aandacht te zetten in plaats van je eigen ik.

 

Bij de schikking

De kleur van deze week is roze.

Omdat het een meer feestelijke zondag is mag het uitbundiger zijn dan de tweede adventszondag.

 

Meditatieve tekst

 

Mensen in nood

kijken ons aan.

Een aarde die kwetsbaar is

wordt ons toevertrouwd,

Geef ons licht,

dat we zien,

dat we horen,

dat we leven.