Schikking op de 1e zondag van de veertigdagentijd

Een nieuw begin

 

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.

 

Het getal 8 is als uitgangspunt genomen.

Op de achtste dag begint een nieuwe week, de achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. In sommige (oude) kerken staat een achtvormig doopvont, of is de entree van de kerk achthoekig, uitingen van vernieuwing.

 

Het getal 8 is in de schikkingen zichtbaar doordat we 8 glazen vazen gebruiken die deels zijn bekleed door rietstengels. De keuze voor riet is symbolisch, riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.

 

1ezondag van de veertigdagentijd

10 maart 2019

Lezing: Lucas 4: 1-13

Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucas benadrukt bij de doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk. Direct hierna neemt Lucas een geslachtsregister op, waaruit blijkt dat Jezus in lijn uiteindelijk teruggaat tot Adam en God (zoon van Adam, zoon van God). Jezus houdt stand wanneer hij wordt aangevochten: een veelbelovend nieuw begin, als nieuwe Adam. De naam Adam is ontleend aan Adamah, Hebreeuws voor aarde, rode aarde. God vormde de mens uit het stof van de aarde.

 

Bij de schikking

De 8 vazen staan in een cirkel. De cirkel wordt gebruikt als symbool van de aarde.

De vazen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. In de vazen zien we rode ranonkels.

 

Meditatieve tekst

 

Steeds weer anders,

zo vertrouwd als hij mij is

zo vreemd blijft hij mij.

Ik volg hem,

maar kan ik ook volgen in de woestijn,

durf ik de leegte aan,

de kwetsbaarheid?

Schenk mij uw trouw.