Mededeling van het moderamen

Dit bericht is verlopen op 2018-12-31

Door het vertrek van ds. Regina Davelaar is het takenpakket van ds. Antoinette van der Wel aangepast. Het dienstverband van Antoinette wordt tijdelijk uitgebreid naar 1.0 FTE.

De geplande preekbeurten van Regina worden vervuld door gastpedikanten en Antoinette zal alle diensten rond de kerst voor haar rekening nemen.

De pastorale taken die Regina deed en het jeugdwerk, zal Antoinette oppakken.

Het moderamen vertrouwt er op dat de specifieke diensten die Regina deed, zoals de Taizedienst en Kerk op Schoot door de groepen worden voortgezet.

Met vriendelijke groet,

Janny Korevaar, scriba