Jeugdraad: Onze beloften

Dit bericht is verlopen op 2018-05-02

In de afgelopen twee jaar is binnen het jeugdwerk gewerkt om met elkaar een basis te leggen. Alle neuzen dezelfde kant op. Weten wat we willen en waarom we dat willen.

We zijn begonnen met een open avond voor vrijwilligers van het jeugdwerk en ouders waarvan hun kinderen naar ons jeugdwerk gaan. Met elkaar spraken we over de essentie van ons jeugdwerk. Wat is je drijfveer om binnen het jeugdwerk aan het werk te gaan? Waarom geef je clubleiding, kindernevendienst of Church4You? En wat wil je als ouder dat je kind en jongere meekrijgt?

samen het geloof en het leven ontdekken

Na deze avond heeft de jeugdraad nagedacht om de essentie kort en krachtig weer te geven. En dat is gelukt! De missie van ons jeugdwerk is: samen het geloof en het leven ontdekken. In deze missie passen alle verschillende jeugdactiviteiten die we in de Ark aanbieden. De missie leidt tot vier kernwoorden, namelijk: verbinden, Bijbel, karaktervorming en ervaren. Uit deze kernwoorden komen twaalf beloften voort. Het zijn beloften die we willen waarmaken in ons jeugdwerk.

De essentiecirkel helpt ons om het jeugdwerk in goede banen te leiden en ons jeugdwerk uitdagend te houden.