Het kruis in de tuin

Tijdens de veertig dagen voor Pasen stond het kruis omwikkeld met prikkeldraad in de kerk. We staken kaarsen aan en plaatsten briefjes met onze gebeden en zorgen in het kruis. Maar nu het Pasen is, maakt het prikkeldraad plaats voor bloemen en groen; maakt dood plaats voor leven. En dat mag iedereen weten. Daarom staat het bloeiende kruis in de kerktuin, langs de Noordeindseweg.

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

- Liedboek 642